Navigation
Navigation
Vore kirker...
Nr. Næraa
Bederslev
Uggerslev
Nr. Højrup
Kirkekor
Kirkekor
Menighedsråd
Nr. Næraa menighedsråd
Bederslev menighedsråd
Uggerslev menighedsråd
Nr. Højrup menighedsråd
Kirkepersonale
Nr. Næraa kirkepersonale
Bederslev kirkepersonale
Uggerslev kirkepersonale
Nr. Højrup kirkepersonale
Hvad gør man ved...
fødsel..
dåb og/eller navngivning..
konfirmation..
vielse eller velsignelse..
navneændring..
dødsfald..
Uggerslev kirke

Hovedfolder: Uggerslev.jpg
Fra Jacob Madsens visitatsbog: Jeg visiterede år 1590, d. 6. marts kl. 10.
Hr. Nils Mus, fynbo, 45 år gammel; præst her i 6 år, askegrå i ansigtet, gråhåret, en lille smule pukkelrygget, en lille mand af vækst. Hans hustru Katrine, datter af borgmesteren i Bogense, forgængerens enke. 1 pige, som er dater af hendes første mand, Hr. Jakob; med denne har hun to små piger.

Han prædikede i annekskirken [Bederslev]. Jeg holdt tale.
Kirken er uden tårn. Et klokkehus på kirkegården. 4 hvælvinger. [Alter]tavlen ”Kristi korsfæstelse” med apostlene på fløjene. [Døbe]fonten i koret. Prædikestolen ved sønderside neden for koret. En smuk skriftestol. Lille degnestol. Nye stole. Kalk og disk uforgyldte. Blå fløjls messehagel. Kirkegårdens mur af kampesten med træ på. Kirkeladen muret mellem stolper med tegl på, dårlig stand, står inde på kirkegården med træ på. Hans Norby og hans søster i kirken. Herregårde; Uggerslevgård, Hans Norby til Uggerslevgård, ligger i byen. Ingen møller, søer eller åer.

Jeg visiterede 1595, d. 2. maj. fredagen før 3. søndag efter Påske kl. 11. Jomfru Marie Norby i kirken. Jeg holdt fra prædikestolen en alvorlig formaningstale. Alle herredets præster var forsamlede dér.
Visiterede 5. juli 1599. Alt vel der! Tilhørerne gav ham meget ros.
(latinske ord oversat og retskrivning moderniseret – JN)

 

Efter Jakob Madsens besøg har kirken fået et tårn, nemlig i 1754, hvor Gustav Grüner til Margård, lod et relativt lille tårn opføre i forlængelse af vestgavlen. Det er nu her indgangen til kirken befinder sig.

Kirkens mest bemærkelsesværdige udsmykning er et kalkmaleri i nordsiden af skibet, der forestiller Jesus foran Pilatus.

 

Uggerslev sogn har pr. 1/1 2016 617 indbyggere.

Find kirken på Krak