Navigation
Navigation
Vore kirker...
Nr. Næraa
Bederslev
Uggerslev
Nr. Højrup
Kirkekor
Kirkekor
Menighedsråd
Nr. Næraa menighedsråd
Bederslev menighedsråd
Uggerslev menighedsråd
Nr. Højrup menighedsråd
Kirkepersonale
Nr. Næraa kirkepersonale
Bederslev kirkepersonale
Uggerslev kirkepersonale
Nr. Højrup kirkepersonale
Hvad gør man ved...
fødsel..
dåb og/eller navngivning..
konfirmation..
vielse eller velsignelse..
navneændring..
dødsfald..
Bederslev kirke

Fra biskop Jacob Madsens visitatsbog:

Annekssogn [til Uggerslev].
Jeg visiterede år 1590, d. 6. marts kl. 8. [Præsten:] Klangfuld god stemme og udtale; jævnt. Han talte over Matthæus 11: Jeg takker dig Fader. Kommer til mig alle osv. 1) Om indbydelsen 2) og hvorledes; 3) opfordringen og forjættelsen.

Kirken med tegl på (nogle sten), noget bly på sønderside over koret. Tårnet bygget af træ op ved vestre ende og klædt med fyr som et klokkehus, 1 klokke. 4 hvælvinger. Kalk og disk uforgyldt. [Messehagel:] Gul rød damask fløjl. [Alter]tavlen Kristi korsfæstelse; de 12 apostle på fløjene. To piber af jern slået i tavlen. 1 lille smuk skriftestol. 1 lille degnestol. [Døbe]fonten i koret. Prædikestolen af murværk. Kirkegårdsmuren af kampesten. Kirkelade lille dårlig, med tag og lervægge. Træer på kirkegården. Ingen søer, åer, møller, herregårde.
(latinske ord oversat og retskrivning moderniseret – JN)


Bederslev sogn blev i 1795 adskilt fra Uggerslev og lagt til Nr. Nærå sogn. Omkring 1800 fik kirken et muret klokketårn, men den kom i stadig dårligere stand igennem hele 1800-tallet, og i 1886 blev den ekstremt hårdhændet renoveret. Faktisk så hårdt at man mange steder kan læse, at kirken ligefrem blev revet ned og den nuværende først er opført i 1886. Det er dog tydeligt, når man står i kirkerummet at vi har at gøre med middelalderligt murværk. Dette blev da også bekræftet i 1999, hvor dr. phil. Henrik Jacobsen opmålte kirken og fastslog at det er en middelalderkirke omend ret brutalt renoveret.

I år 2000 fik kirken et helt nyt udseende da det nye alterbilede af Arne Haugen Sørensen "Judaskysset", fik lov til at bestemme farvesætningen. Med sine lyse farver er Bederslev kirke et venligt og markant rum til gudstjenester og kirkelige handlinger.
Bederslev sogn har pr. 1/1 2016 190 indbyggere.
Find kirken på Krak