Navigation
Navigation
Vore kirker...
Nr. Næraa
Bederslev
Uggerslev
Nr. Højrup
Kirkekor
Kirkekor
Menighedsråd
Nr. Næraa menighedsråd
Bederslev menighedsråd
Uggerslev menighedsråd
Nr. Højrup menighedsråd
Kirkepersonale
Nr. Næraa kirkepersonale
Bederslev kirkepersonale
Uggerslev kirkepersonale
Nr. Højrup kirkepersonale
Hvad gør man ved...
fødsel..
dåb og/eller navngivning..
konfirmation..
vielse eller velsignelse..
navneændring..
dødsfald..
Nr. Højrup kirke

Hovedfolder: Nrhoejrup.jpgFra Jacob Madsens visitatsbog: Annekssogn til Nr Nærå.

Jeg visiterede år 1590 d. 3. marts kl. 7 om formiddagen.
Præsten prædikede ikke, men talte i hovedkirken, som ovenfor nævnt [under Nr. Nærå]. Degne tunghør. Begge godt skudsmål. Mourits Podebusk kirkens patron. Kirken er mørk, har tårn, alt med tegl. 2 små klokker. 4 hvælvinger hvoraf koret er den fjerde. Koret er lige så stort som hele kirken. En lille gammel [alter]tavle med Johannes Døberens halshuggelse. Sølv kalk og disk. 2 små lysestager. [Døbe]fonten er i koret. Prædikestolen på muren ved sydsiden. Messehagelen duer ikke til noget. Dårlige stole. Ingen skriftestol. Kirkegårdsmuren er god. Ingen træer. Passende lille kirkelade, god stand. Ingen herregårde, møller, søer, åer eller skove.
Nogle af sognefolkene var i Nr Nærå kirke da jeg visiterede der i år 1596, alt vel der!
(latinske ord oversat og retskrivning moderniseret – JN)

Nr. Højrup kirke blev renoveret i 1955, hvor våbenhuset blev lavet til kapel og den nuværende indgang gennem tårnet også blev til. Samtidigt satte man det store senmiddelalderlige krucifiks op ved alteret, som nu er med til at give kirkerummet et enkelt men markant præg. Skibets beskedne størrelse gør det til et hyggeligt gudstjenesterum hvor man er tæt på de andre.
Nr. Højrup sogn har pr. 1/1 2016 160 indbyggere.

Find kirken på Krak